Moblament (Disseny d’interiors)

Forja artística

Batxillerat artístic

Modelisme de la Indumentària

Ebenisteria artística

Assistent al producte gràfic imprès

Començam amb seguretat!

Indicacions per alumnes i famílies – Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19

INFORMACIÓ FAMÍLIES

Segons  la resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum  del 6 de juliol del 2020,  totes les famílies dels alumnes  menors d’edat han de signar els següents documents:  Annex 1 (PCR) Annex…
Menú