Moblament (Disseny d’interiors)

Forja artística

Batxillerat artístic

Modelisme de la Indumentària

Ebenisteria artística

Assistent al producte gràfic imprès

T’INTERESSA UIB

T’ajudam a decidir: Presentacions virtuals dels estudis de grau de la UIB amb la participació de professors i alumnes de la Universitat Dates: dies 6, 13 i 20 de novembre de 2020, a partir de les 18 horesDestinataris: estudiants de 4t d’ESO,…

Començam amb seguretat!

Indicacions per alumnes i famílies – Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19
Menú