Moblament (Disseny d’interiors)

Forja artística

Batxillerat artístic

Modelisme de la Indumentària

Ebenisteria artística

Assistent al producte gràfic imprès

MODELS DE PROVES D’ACCÉS

Cliqueu aqui per consultar models de proves d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior, de convocatòries anteriors.

RECUPERACIONS 2n BATXILLERAT

Cliqueu aqui per consultar els dies i horaris dels exàmens de recuperació de 2n de batxillerat (Avaluació extraordinària 2019)

Llistes escolarització

13/09/2019_Llistat definitiul admesos a fer la prova específica d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques i  disseny de grau mitjà en la convocatòria extraordinaria de setembre de 2019 i comunicació de la no realització de les proves 10/09/2019 – Llistat provisional…
Menú