CALENDARI D’ADMISSIÓ DE CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

(PROVES D’ACCÉS /ADMISSIÓ /MATRÍCULA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY )

 
NOVES DATES PUBLICADES AL BOIB NÚM. 105 DE 09/06/2020
Teniu en compte que les dates es podrien veure modificades ja que els terminis administratius estan en suspensió degut a la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Del 26 de juny al 07 de juliol – Inscripció telemática per a aspirants amb accés directe

08 de juliol – Llistes provisionals de les persones admeses amb accés directe

09 i 10 de juliol – Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses amb accés directe

13 de juliol – Llista definitiva de les persones admeses amb accés directe

Del 13 al 20 de juliol – Matrícula telemàtica dels alumnes que tenen accés directe


CONVOCATÒRIA ÚNICA PROVES D’ACCÉS

De l’1 al 4 de setembre – Inscripció telemàtica per a Prova general, per a Prova específica d’aspirants amb requisits acadèmics i per a Accés directe

4 de setembre – Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

4 i 7 de setembre – Reclamacions contra les llistes d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

9 de setembre – Publicació de les llistes definitives d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

10 de setembre – Prova general (a les 9 hores)

14 de setembre – Llista provisional dels resultats de la prova general

14 i 15 de setembre – Reclamacions contra els resultats de la prova general

16 de setembre El tribunal resoldrà les reclamacions presentades

16 de setembre – Llista definitiva dels resultats de la prova general

17 de setembre – Prova específica (a les 16 hores)

21 de setembre – Llista provisional dels resultats de la prova específica

21 i 22 de setembre – Reclamacions contra els resultats de la prova específica

22 de setembre – El tribunal resoldrà les reclamacions presentades

22 de setembre – Llista definitiva dels resultats de la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places

22 i 22 de setembre- Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir de dia 23 de setembre – Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

24 de setembre – Resolució de les reclamacions

24 de setembre – Llista definitiva d’adjudicació de places

Del 24 al 28 de setembre – Matrícula telemàtica

29 de setembre Inici curs