Convalidacions

 1. Inicio
 2. Convalidacions

Els alumnes matriculats que han cursat altres estudis previs de igual o superior nivell acadèmic amb coincidència d’assignatures poden sol·licitar la convalidació de les mateixes. Així mateix, també es pot demanar la convalidació de la titulació en cas d’haver equivalència entre els estudis cursats.

Convalidació d’assignatures entre Cicles Formatius de la mateixa família professional

 • Documentació:
  • Sol·licitud de convalidació de l’assignatura dirigida al Director del centre
  • Certificat acadèmic oficial dels estudis cursats, on constin superats els mòduls o assignatures que es volen convalidar (compulsar)
 • Lloc de presentació:
  • Secretaria Escola d’Art d’Eivissa
 • Plaç de presentació:
  • Primer trimestre del curs

Convalidació d’assignatures de Cicles Formatius de diferents famílies professionals o d’estudis superiors

 • Sol·licitud de convalidació de l’assignatura dirigida al Ilm. Sr. Director General d’Educació, Formació Professional e Innovació Educativa del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC)
 • Certificat acadèmic oficial dels estudis cursats, on constin superats els mòduls o assignatures que es volen convalidar (compulsar)
 • Còpia DNI o passaport del alumne o Justificant de matriculació dels estudis actuals, així com programa i número d’hores setmanals de l’assignatura a convalidar. ho facilitarà l’Escola d’Art d’Eivissa
 • Lloc de presentació:
  • Secretaria Escola d’Art d’Eivissa
 • Plaç de presentació:
  • Primer trimestre del curs
Menú