DATES I HORARIS DE LES PROVES D’ACCÉS

Les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior s’han de fer els dies i les hores que s’indiquen a continuació:

Convocatòria ordinària:

 • Dia 15 de maig a les 9 h: prova general.
 • Dia 10 de juny a les 16 h: prova específica.
Convocatòria extraordinària:

 • Dia 12 de juliol a les 9 h: prova general.
 • Dia 19 de juliol a les 16 h: prova específica.

2a Convocatòria extraordinària:

 • Dia 16 de setembre (horari pendent de confirmació): prova específica per als aspirants que han aprovat l’ESO en la convocatòria de setembre i volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà

a)  Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

Prova general (convocatòria ordinària: dia 15 de maig; convocatòria extraordinària: dia 12 de juliol):

 • 09.00 h: inici de la prova amb l’exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d’una hora).
 • 10.00 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d’una hora).
 • 11.00 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d’una hora).
 • 12.30 h: exercici amb continguts tecnicocientífics (durada màxima d’una hora).
 • 13.30 h: exercici amb continguts socioculturals (durada màxima d’una hora).

Prova específica (convocatòria ordinària: dia 10 de juny; convocatòria extraordinària: dia 19 de juliol):

 • 16.00 h: exercici escrit a partir d’un text o document gràfic (durada màxima de dues hores).
 • 18.15 h: exercici de dibuixos o esbossos a partir d’un tema, un dels quals es realitzarà en color (durada màxima de dues hores).

*Prova específica (2a convocatòria extraordinària 16 de setembre): Horari pendent de confirmació

b)  Proves d’accés als cicles formatius de grau superior:

Prova general (convocatòria ordinària: dia 15 de maig; convocatòria extraordinària: dia 12 de juliol):

 • 09.00 h: inici de la prova amb l’exercici d’història d’Espanya (durada màxima d’una hora).
 • 10.00 h: exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d’una hora).
 • 11.15 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d’una hora).
 • 12.15 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d’una hora).

Prova específica (convocatòria ordinària: dia 10 de juny; convocatòria extraordinària: dia 19 de juliol):

 • 16.00 h: exercici d’anàlisi de qüestions sobre història de l’art a partir d’un text o document gràfic (durada màxima d’una hora).
 • 17.00 h: exercici de realització de quatre esbossos a mà alçada a partir d’un model, tres amb llapis i un en color (durada màxima d’una hora).
 • 18.00 h: exercici de realització d’una proposta gràfica a partir d’una imatge o tema donats (durada màxima d’una hora).