A causa de l’epidèmia del COVID-19, s’han elaborat aquestes Instruccions, de manera excepcional, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes al centres de les Illes Balears per al curs 2019-2020:

– Instruccions complementàries d’avaluació de batxillerat

– Instruccions complementàries d’avaluació d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny)