MODELS PROVES D’ACCÉS

MODELS DE PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PROVA GENERAL DE GRAU MITJÀ (ProvaGeneral_GM_Maig2019)

PROVA ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ (ProvaEspecífica_GM_juny2019)

PROVA GENERAL DE GRAU SUPERIOR (ProvaGeneral_GS_Maig2019)

PROVA ESPECÍFICA DE GRAU SUPERIOR (ProvaEspecífica_GS_juny2019)