Orientació educativa

El servei d’orientació educativa de l’Escola d’Art d’Eivissa pretén exercir una labor de recolzament i assessorament a la comunitat educativa en aspectes d’atenció a la diversitat, processos d’orientació acadèmica i professional i realitzar funcions tècniques en assessorament respecte a la implementació de determinades activitats inherents al Pla d’Acció Tutorial.

Orientadora: Sònia Meléndez Guerau de Arellano.

Horari d’atenció: dilluns, dimecres i dijous. Prèviament demanar cita a consergeria.

Durant el període de confinament l’horari d’atenció és dilluns, dimecres i dijous de 9h a 14h

Correu electrònic: smelendez@educaib.eu

D’acord amb el PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA DETECCIÓ I NOTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE RISC SOCIAL DURANT LA SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL, a continuació us facilitem els contactes de diferents serveis que us poden ser d’utilitat per tal de pal·liar situacions de vulnerabilitat social derivada de l’actual situació d’alerta sanitària:

– Línia telefònica de Protecció de menors, adopcions i acolliments familiars d’Eivissa 971195612
– Línia telefònica del Consell de Formentera 971321271 (9 a 14 hores)
– Línia 24 hores d’atenció psicològica per tombar la solitud, el dol i l’ansietat: 900 112 003.
– Línia telefònica de l´Oficina Balear de la Infància i Adolescència 971 17 72 06 ( de 9 a 14 hores) per tombar els maltractes i abusos a infants o enviar un email a dretsmenor@obia.caib.es
– Línia d´urgències de Protecció de Menors de l´IMAS (Mallorca) 618 191 671 ( 9 a 15 hores)
– Línia telefònica de l’Oficina del Servei d’Infància, Adolescència i Família de Menorca 971361212
Menú