Moblament (Disseny d’interiors)

El cicle de Moblament té la finalitat de formar el personal professional que s’ocupa de la funció dels mobles en la definició del caràcter i la identitat dels entorns humans, tenint present els aspectes arquitectònics.

Aquest tècnic/a ha de dominar la manera en la qual els elements de mobiliari interactuen en les relacions d’ús per a facilitar i millorar les funcions especifiques associades als espais, posant especial èmfasi en  l’especificitat dels materials, les formes , els criteris ergonòmics més adequats i el seu entorn arquitectònic.

Menú