Modelisme de la Indumentària

  • Concretar sobre el patró els dissenys dels estilistes.
  • Desenvolupar solucions creatives a l’àmbit de la confecció i de la decoració a partir dels materials tèxtils.
  • Formació conceptual i artística: Desenvolupament de la sensibilitat artística; coneixement del dibuix, el color o l’anatomia; coneixement dels processos tecnològics relacionats amb les matèries primes; coneixement d’estratègies de marketing i industrials.
  • Realització de models i prototipus d’indumentària.
Menú