RELACIÓ D’ESTRIS PER FER LES PROVES D’ACCÉS

 • Per totes les proves és imprescindible els aspirants portin el document identificatiu (DNI, NIE, Passaport...), a efectes de poder comprovar la seva identitat.

 

 • ESTRIS PER FER LA PROVA GENERAL DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR: Bolígraf blau, es pot fer servir calculadora científica no programable ni gràfica, regle, escaire, cartabó i compàs.

 

 • ESTRIS PER FER LA PROVA ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR:

  – Llapis i/o portamines, mínim 1 gras (de la família dels B) i mínim 1 dur (de la família dels H).

  – Maquineta de fer punta, goma d’esborrar,

  – Material per a pintar (llapis de colors, retoladors, aquarel·les, témperes o acrílics…la tècnica que considereu adient)

  – Fulls de paper DINA3 adients a la tècnica escollida

  – Pinzells, tisores, cúter, cinta de doble cara i/o barra de pegament.