Horari d’atenció al públic

de 9:00 h a 14:00 h.

Servei de fotocòpies

L’alumne disposa d’un servei de fotocòpies a secretaria per fotocopiar documentació relacionada amb els estudis cursats. No està permès fotocopiar llibres.

Servei de taquilles

L’alumne pot sol·licitar una taquilla a secretaria al començar el curs escolar, que haurà de compartir amb un altre alumne. Mitjançant un abonament de 10 € se li donarà una clau de la taquilla (5€ per al manteniment i 5€ de dipòsit en concepte de compromís d’us correcte). Al finalitzar el curs escolar l’alumnat ha de tornar la clau i la taquilla en correctes condicions i se li tornarà la part corresponent del dipòsit.

Organigrama secretaria

La secretaria està format pels següents membres:

  • Secretaria: Amable Palacios Brusca;
  • Aux. Adm.: Elena de las Heras Cirera;
  • Conserges: MªVictoria Haces Méndez, Mª Angeles Jiménez Mecina;
Menú