Títols i certificats

 1. Inicio
 2. Títols i certificats

Títols

*Instruccions de pagament de taxes del títol

Web de ATIB pel Pagament de les taxes una vegada fet l’ingrés s’ha d’enviar al correu del centre escoladart.eivissa@educaib.eu

Els alumnes que finalitzin els seus estudis a l’Escola d’Art d’Eivissa poden sol·licitar el seu títol a secretaria.

 • Batxillerat
  • Títol de Batxiller en la modalitat d’Arts
  • Títol de Batxiller en Música
  • Títol de Batxiller amb estudis de Dansa
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny
  • Títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística (LOGSE)
  • Títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística (LOGSE/LOE)
  • Títol de Tècnic d’Assistència al Producte Gràfic Imprès (LOE)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
  • Títol de Tècnic Superior d’Ebenisteria Artística (LOE)
  • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme d’Indumentària (LOGSE)
  • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Moblament (LOGSE)

Taxes 2020

 • Taxa Batxillerat: 65,81 €
 • Taxa CF Grau Mitjà: 26,80 €
 • Taxa CF Grau Superior: 65,81 €

* Els beneficiaris de família nombrosa de categoria general abonaran el 50% de la taxa.
* Els beneficiaris de família nombrosa de categoria especial estan exempts de l’abonament.

* Més informació referent a les taxes en matèria de educació

Procediment

S’ha de presentar el justificant de pagament de les taxes TELEMÀTICAMET al mail del centre escoladart.eivissa@educaib.eu, el pagament es pot fer telemàtic o presencial.

Pagament telemàtic de la taxa: mitjançant aquest enllaç Pagament de les taxes per internet. Una vegada fet l’ingrés s’ha d’imprimir el justificant i presentar a la secretaria del centre

Pagament presencial de la taxa: mitjançant aquest enllaç Pagament de les taxes per internet,podeu emplenar les dades, imprimir el document i fer el pagament a qualsevol banc o caixa autoritzats. Una vegada fet l’ingrés, el justificant s’ha de presentar a la secretaria del centre.

Certificats

Els alumnes poden sol·licitar els certificats acadèmics que requereixin a secretaria.

Menú