CRITERIS COMPLEMENTARIS DEL CENTRE CURS 2020-2021

Els criteris complementaris de centre per al curs 2020-21 i la puntuació que s’obté en el procés d’admissió de Batxillerat quan s’acreditin són:
  • 0,3 punts en cas de germans de parts multiples.
  • 0,4 punts en cas de fills de families monoparentals.
  • 0,4 punts en cas d’ alumnes amb discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives